UWAGA!

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.

Ochrona DNA, to ochrona piękna, zdrowia i życia.

Zdecydowana większość chorób (blisko 4000!) spowodowana jest zaburzeniami genetycznymi. Jedynie choroby zakaźne (wywoływane przez chorobotwórcze drobnoustroje) oraz urazy ciała nie są związane z genami. Dlatego nie ma nic ważniejszego dla utrzymania zdrowia i życia niż skuteczna ochrona DNA przed uszkodzeniami kiedy jesteśmy zdrowi a ich naprawa gdy chorujmy.

Najsilniejsza ochrona DNA

Najsilniejszą ochronę DNA zapewniają genetyczne i fizjologiczne systemy organizmu człowieka - antyoksydacyjny i energetyczny. Działają 24 godz. na dobę, w każdej z 37 bilionów komórek.

Tak poważnych efektów ochrony DNA jakie wytwarza Organizm Człowieka otrzymujący NucleVital®Q10COMPLEX, nie można osiągnąć w żaden inny sposób.

Potwierdziło to 5 badań przeprowadzonych u ludzi przyjmujących NucleVital®Q10COMPLEX:

 • 1 badanie genetyczne
 • 2 badania lekarskie
 • 2 badania eksperckie

w tym pierwsze na świecie tak zaawansowane badanie genetyczne wykonane dwuośrodkowo w Zakładzie Biochemii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i w Katedrze Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego.

x

Badania naukowe NucleVital®Q10COMPLEX

Biologiczna Siła odmładzania

Poniższe badania potwierdzą, że nie ma skuteczniejszej metody spowalniania procesów starzenia oraz ograniczania chorób zależnych od tych procesów niż uruchomienie odpowiednich genów. Dokonać tego można tylko dostarczając organizmowi niezbędnych do tego jego substancji budulcowych i prekursorowych. Pierwszym kompleksowym suplementem diety uzupełniającym codzienną dietę, zastosowanym w zaawansowanym badaniu genetyczno-biochemicznymi u ludzi przeprowadzonym jednocześnie w 2 ośrodkach naukowych, jest NucleVital®Q10COMPLEX.

Badanie kliniczne NucleVital®Q10COMPLEX

Opis badania

Grupa badana: 66 zdrowych ochotniczek w wieku 35 – 55 lat, odżywiających się dieta zbliżoną do śródziemnomorskiej, przyjmowały 3 razy dziennie po 2 kapsułki NucleVital®Q10COMPLEX przez 84 dni.

Grupa odniesienia: 34 kobiety w wieku 22 - 23 lat, odżywiające się dietą mieszaną - zachodnią.

Dwuośrodkowe badanie genetyczno-biochemiczne u 100 ludzi

Zespół naukowców Zakładu Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraja i zespół naukowców Katedry Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierownictwem prof. Grzegorz Bartosza, dowiedli, że Organizm Człowieka odżywiany NucleVital®Q10COMPLEX, uruchamia szereg wielokierunkowych procesów genetycznych i fizjologicznych:

Odżywiany NucleVital®Q10COMPLEX organizm człowieka uruchomił geny i produkcję czynników młodości i długowieczności.

Wzrost produkcji grupy genów młodości i długowieczności

13% aktywacji genu SIRT-1

Występuje głównie w jądrze komórkowym. Bierze udział w ochronie przed komórkowym stresem oksydacyjnym i odgrywa ważną rolę w regulacji szlaku metabolicznego. SIRT-1 ma istotne znaczenie w patogenezie chorób, takich jak: nowotwory, choroby zapalne, choroby układu sercowo-naczyniowego, mięśni i neurodegeneracyjne np. choroby Alzheimera.

Literatura: Siedlecka K., Bogusławski W. Sirtuiny - enzymy długowieczności? Gerontologia Polska 2005, tom 13, nr 3.

17% aktywacji genu SIRT-2

Zlokalizowany jest głównie w cytoplazmie, odgrywa ważna rolę w regulacji cyklu komórkowego, biorąc udział w organizacji cytoszkieletu, jak również w hamowaniu proliferacji komórek w chorobie nowotworowej. Niedawno udowodniono, że SIRT-2, podobnie jak SIRT-1, wywiera hamujące działanie na różnicowanie adipocytów i akumulację lipidów.

Wzrost produkcji sirtuin spowodował uruchomienie produkcji telomerazy i BDNF

Telomeraza

30% poziomu telomerazy

Enzym, który poprzez wpływ na NFκB i TNFα przedłuża czas życia komórki. Sprawia, że telomery mogą się odnawiać, przez co zwiększa możliwą długość życia komórki. Obniżona aktywność telomerazy powoduje przyspieszenie procesów starzenia. Organizm zwiększając w komórkach produkcję telomerazy może spowodować, iż chromosomy będą skracały się wolniej przez co, cały organizm będzie starzeć się wolniej. W badaniu suplementu diety NucleVital®Q10COMPLEX wzrost aktywności telomerazy sprawił, że długość telomerów nie zmieniła się.

BDNF - neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego

14% poziomu białka BDNF

Peptyd zbudowany z 119 aminokwasów, należący do rodziny neurotrofin, czynnik wzrostowy promujący utrzymanie żywotności komórek nerwowych. Działa przeciwapoptotycznie, jest szczególnie aktywny w hipokampie i korze mózgowej. Bierze udział w procesach pamięciowych. W przypadku wielu chorób psychicznych i degeneracyjnych wykazano bezpośrednią zależność między niskim stężeniem BDNF a wysokim ryzykiem rozwoju choroby. Uważa się, że obniżone stężenie tego aktywnego peptydu jest wspólnym czynnikiem patogenetycznym zaburzeń poznawczych, depresji, otępienia oraz cukrzycy typu 2. BDNF wpływa na metabolizm glukozy u ludzi, a także bierze udział w ośrodkowej regulacji homeostazy energii i utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Badanie NucleVital®Q10COMPLEX wykazało zwiększenie produkcji BDNF przez organizm, a tym samym poprawę sprawności umysłowej uczestników badania.

Wzrost produkcji sirtuin spowodował wzrost obrony antyoksydacyjnej:

19% aktywności dysmutazy ponadtlenkowej SOD

Jest kluczowym enzymem bariery antyoksydacyjnej organizmu. Dzięki przyjmowaniu NucleVital®Q10COMPLEX organizm zwiększa poziom ochrony swoich komórek przed działaniem wolnych rodników tlenowych, m.in. dzięki wzrostowi produkcji enzymów antyoksydacyjnych, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa (SOD o 19%). W efekcie podniosła się pojemność antyoksydacyjna osocza (o 36%), zmniejszeniu zaś uległ poziom peroksydacji lipidów w erytrocytach (o 21%).

36% całkowitej pojemności antyoksydacyjnej osocza

Jest kluczowym parametrem obrazującym zdolność organizmu do usuwania wolnych rodników, które, jeśli występują w nadmiarze, prowadzą do oksydacyjnych i nieodwracalnych uszkodzeń lipidów, białek, węglowodanów i DNA. Jest to kolejny dowód świadczący o tym, że organizm odżywiany NucleVital®Q10COMPLEX uruchamia mechanizmy obrony przeciwwolnorodnikowej.

21% peroksydacji lipidów w erytrocytach

Peroksydacja (utlenianie) lipidów znajdujących się w błonach komórkowych jest jednym z pierwszych markerów zachodzących w organizmie procesów wolnorodnikowych. Jest to proces, w wyniku którego dochodzi do nieodwracalnego zakłócenia prawidłowego funkcjonowania komórki, m.in. poprzez zaburzenie asymetrii lipidowej błon oraz hamowanie aktywności enzymów błonowych i białek transportujących. Organizm odżywiany NucleVital®Q10COMPLEX zmniejszył aktywność tego niefizjologicznego procesu, co jest kolejnym dowodem świadczącym o uruchomieniu mechanizmów ochronnych przed działaniem wolnych rodników.

Wzrost poziomu witaminy D3 (25OH D3 ng/ml) w osoczu (ilość dzienna 1200 IU)

Witamina D3

80% poziomu witaminy D3

Najważniejsze efekty wytworzone przez organizm z wykorzystaniem witaminy D3 to regulacja ekspresji wielu genów, m.in. warunkujących budowę silnych i zdrowych kości oraz odpowiedzialnych za prawidłową pracę układu odpornościowego; produkcja katelicydyn - naturalnych białek bakteriobójczych.

Wyniki samooceny uczestników badania genetyczno-biochemicznego przyjmujących NucleVital®Q10COMPLEX

Podsumowanie badania klinicznego

NucleVital®Q10COMPLEX dostarcza substancji budulcowych i prekursorowych Organizmu Człowieka. Dzięki temu uruchamia on swoje genetyczne systemy antyoksydacyjne i energetyczne: SIRT, telomeraza, BDNF, SOD, system biologicznej odnowy komórkowej oraz wytwarzania energii (ATP), dowodząc swojej niekwestionowanej skuteczności.

Badanie przeprowadzili

prof. Grzegorz Bartosz, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Dział Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International

Badanie eksperckie NucleVital®Q10COMPLEX

Skuteczne żywienie podstawą do rozpoczęcia skutecznego leczenia

Do badania wybrano 52 pracujących farmaceutów, ludzi na codzień dbając o nasze zdrowie. Jedną grupę Faramceutów stanowiły osoby, które w wyniku stosowania leków nie uzyskały zadawalajacyh efektów, drugą grupę zdrowi Faramceuci, którzy chcieli przekonać się czy i jakie efekty zdrowotne przynosi odżywianie organizmu NucleVital®Q10COMPLEX. Wszyscy przyjmowali preparat przez 2 miesiące w ilości 2x2 kapsułki dziennie. Wyniki samooceny tej grupy ekspertów prezentujemy poniżej.

Wpływ odżywiania organizmu NucleVital®Q10COMPLEX na jego kondycję - wyniki samooceny 52 uczestników

Badanie składników

Substancje wykorzystywane synergistycznie.

Organizm potrzebuje substancji dostarczanych przez NucleVital®Q10COMPLEX do uruchomienia wielu genów odpowiedzialnych za fizjologiczne działanie systemów ochrony DNA. Ważne, aby Twoi pacjenci wiedzieli, że dostarczanie organizmowi pojedynczych substancji nie przyniesie odpowiednich korzyści. NucleVital®Q10COMPLEX to opatentowana, genetycznie przebadana u ludzi formuła, której substancje wzajemnie się uzupełniają i są wykorzystywane przez organizm synergistycznie. Fakt ten warunkuje uruchomienie i pełne przeprowadzenie wielokierunkowych procesów ochrony i odnowy DNA.

Podsumowanie

Tylko działając na najwyższym poziomie genetycznym i fizjologicznym, systemy antyoksydacyjne i energetyczne organizmu człowieka, mogą skutecznie chronić jego DNA przed mutacjami i degeneracją.

Badania naukowe u ludzi są jedynym wiarygodnym testem skuteczności i bezpieczeństwa czyli niezbędności substancji odżywczych.

Tylko na podstawie wielokierunkowych badań naukowych u ludzi, można podjąć decyzję o zastosowaniu suplementu diety lub innego produktu odżywczego.

Jedynie wyniki badań wykażą:

 • pewność uzyskania wielokierunkowych efektów wytworzonych w wyniku genetycznego i fizjologicznego działania organizmu, a nie powstałych w wyniku wymuszonego pobudzenia,
 • poziom ich skuteczności zdrowotnej, decydujący o ich wartości zdrowotnej,
 • bezpieczeństwo ich powstawania, brak skutków ubocznych,
 • dawkę i czas potrzebny do uzyskania wszystkiego powyżej.

Wyniki badań potwierdzają w życiu codziennym nasi Klienci.

x

Opinie naszych Klientów

Tylko NucleVital®Q10COMPLEX, o działaniu udowodnionym w badaniach, gwarantuje takie efekty. Nie musisz nam wierzyć na słowo, zobacz jak nasi klienci ocenili jego skuteczność.

Skóra
Wzrok
Mięśnie
Energia, Witalność

Skóra - w tej kategorii jest 16 opinii

Adrianna S., lat: 33, farmaceuta, Łódź

Po drugim miesiącu stosowania zdecydowanie poprawił się stan skóry twarzy i ciała. Poprawił się koloryt skóry twarzy a na ciele zauważyłam zmniejszenie cellulitu czyli zdecydowanie zwiększyło się napięcie skóry. Poprawiło się również moje samopoczucie, jestem bardziej zadowolona i spokojna, mniej się denerwuję i nie miewam stanów depresyjnych, co wcześniej mnie nękało. Czuję się bardzo dobrze i jestem zadowolona z efektów działania preparatu. Dawkowanie NucleVital®Q10COMPLEX: 4 kapsułki/dobę.

Marta Z., lat: 30, farmaceuta, Kłobuck

Po pierwszym miesiącu stosowania preparatów BioCardineOmega-3, BioMarine1140, NucleVital®Q10COMPLEX zauważyłam znaczną poprawę stanu mojej skóry oraz paznokci, stały się one mocniejsze i nie łamią się tak jak przed rozpoczęciem kuracji. Zmniejszyły się symptomy zmęczenia (przemęczenia), poprawiło mi się samopoczucie, jestem mniej nerwowa i pobudzona. Dawkowanie Wielka Trójka: po 2 kapsułki na dobę.
Po drugim miesiącu stosowania Wielkiej Trójki poprawiła mi się znacznie kondycja skóry oraz włosów, skóra nie jest już taka sucha i i nie swędzi a włosy nie łamią się i nie wypadają. Wyregulował mi się apetyt, jem mniej niż przed rozpoczęciem kuracji, ale najadam się bardziej. Od dwóch miesięcy nie mam żadnych problemów z gardłem (przez okres ostatniego roku powtarzał się ten problem u mnie bardzo często). Dawkowanie Wielka Trójka: po 2 kapsułki/dobę.

Sylwia A., lat: 31, farmaceuta, Warszawa

Zauważyłam poprawę w nawilżeniu skóry i włosów - po wizycie u fryzjera, pani fryzjerka, która zna moje włosy od kilku lat, od razu zauważyła lepszą kondycję, jeśli chodzi o nawilżenie, poprawa kolorytu skóry. Dawkowanie Wielka Trójka: po 2 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 4 tygodnie.
Używając tych preparatów zauważyłam mniejszą podatność na stres i zmęczenie. Mimo aktualnie ciężkiej sytuacji domowej zauważyłam, iż mimo mniejszej ilości snu i cięższej pracy mam więcej energii i nie męczę się tak szybko a organizm łatwiej się regeneruje. Nie pojawiają się jak zazwyczaj widoczne na twarzy objawy zmęczenia, skóra jest nadal promienna, odpowiednio nawilżona, bez objawów zmęczenia. Ustąpiły bóle nóg związane z pracą stojącą (obrzękami z powodu złego krążenia). Dawkowanie Wielka Trójka: po 2 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 8 tygodni.

Agnieszka K., lat: 36, farmaceuta, Gdańsk

Regularne stosowanie obydwu preparatów na pewno wpłynęło korzystnie na wygląd skóry. Natomiast nie zauważyłam żadnych różnic jeśli chodzi o zwiększenie odporności (być może dlatego, że nie choruję często). Odczuwam również delikatny przyrost energii, tym bardziej, że lecząc się na niedoczynność tarczycy ciągle mi jej brakowało. Dawkowanie Wielka Trójka: po 2 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 8 tygodni.

Lidia., farmaceuta, Katowice

Po czterech tygodniach stosowania preparatów czuję się bardzo dobrze. Moja skóra i błony śluzowe są bardziej nawilżone. Infekcja szybciej minęła, bo zwykle przeziębienie przekształcało się w zapalenie oskrzeli. Mam więcej energii. Dawkowanie Wielka Trójka: po 2 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 4 tygodnie.
Po ośmiu tygodniach moja skóra promienieje i jest bardzo dobrze nawilżona. Wydolność organizmu zwiększyła się, już nie jestem wiecznie zmęczona i rozdrażniona. Alergia w tym sezonie przebiega łagodniej. Organizm jest odporniejszy, bo nie łapię każdego kataru od pacjentów. Czuję się silna, pełna energii do realizowania swoich codziennych obowiązków. Dawkowanie Wielka Trójka: po 2 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 8 tygodni.

Anna K., lat: 25, farmaceuta, Kużnica Stara

Stosowanie Wielkiej Trójki wzmocniło mój organizm. Mam więcej energii, moja skóra szybciej się goji po radioterapii. Mama także lepszy apetyt. Póki co jestem zadowolona z efektów działania. Początkowy dyskomfort ze strony układu pokarmowego ustąpił i czuję się dobrze. Dawkowanie Wielka Trójka: po 2 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 4 tygodnie.
Po zakończeniu kuracji czuję się dobrze. Jestem pełna energii i optymizmu. Preparaty będę stosować dalej, ponieważ bardzo wzmacniają moją odporność i skracają czas leczenia. Także wyniki badań znacząco się poprawiły. Mam nadzieję, że ten stan utrzyma się na długo. Dziękuję za możliwość przetestowania tych cudownych preparatów. Chętnie polecam je znajomym i pacjentom, bo naprawdę warto. Dawkowanie Wielka Trójka: po 2 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 8 tygodni.

Dorota W., lat: 26, farmaceuta, Doraj

Jestem bardzo zadowolona z wyników stosowania tych preparatów. Myślę, że będę kontynuować zażywanie BioMarine. Stosowanie trzech preparatów jest kłopotliwe, gdyż pojawia się efekt odbijania, a kapsułki są dość duże. Pragnę dodać, ze w czasie gdy zażywałam te preparaty nie chorowałam oraz bardzo poprawił się stan mojej skóry - stała się bardziej gładka, elastyczna, promienista. Ponadto po wysiłku fizycznym mniej odczuwalne były jego negatywne skutki - ból mięśni nie był tak dokuczliwy. Dawkowanie Wielka Trójka: po 2 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 8 tygodni.

Mirosława J., lat: 53, Radom

Od około 2 tyg. po wprowadzeniu preparatu odczułam większą energię, dobre samopoczucie. Mam teraz piękną, gładką skórę dobrze nawilżoną, bez świądu, o jednolitym kolorycie. Wyglądam młodziej, przestały mi wypadać włosy. Bardzo dobry suplement diety. Dawka:2 kaps. dziennie

Urszula J., lat: 50, Tarnów

Widzę poprawę kolorytu skóry, napięcia, mniej zmarszczek i przebarwień. Bardziej radzę sobie z nerwami, zmęczeniem i wzrokiem. Mam chorobę Meniera, wypadanie zastawek. Będę stosować dalej NV . Dawka: 2 kaps./dz.

Jolanta G., lat: 49, Zawiercie

Stosuję preparat ponad 2 miesiące, skóra jest o wiele ładniejsza, gładsza bardziej miła w dotyku. Twarz jest promienna nawet oczy są ładniejsze. Jestem bardzo zadowolona, że jest taki preparat. Dawka: 2kaps. / dobę

Jadwiga B., lat: 60, Mikołów

Obniżył mi się cholesterol. Ciśnienie krwi wraca do normy, mam więcej energii i cera wyraźnie się poprawiła.

Janina B., lat: 76, Tarnów

Przede wszystkim lepszy wygląd skóry, odporność na uczulenia, mniejsze stany kataralne.

Teresa K., lat: 34, Piaseczno

Zewnętrznie zauważyłam poprawę wyglądu skóry moich rąk oraz twarzy. Stała się bardziej nawilżona. Jestem po chemioterapii z niedoczynnością tarczycy, więc mój organizm ma duże wymagania. Nie robiłam jeszcze morfologii, więc nie wiem czy coś się polepszyło.

Barbara S., lat: 52, Olesno

Poprawił stan skóry (skóra atopowa). Zmniejszył się świąd skóry oraz problem z suchością naskórka. Odczuwam mniej zmęczenie.

Karina W., lat: 31, Warszawa

Witam, mam 31 lat a zestaw NuclaVitalQ10 otrzymałam od mojego męża w zeszłym roku na Boże Narodzenie. Jeżeli chodzi o odporność to szczęśliwie należę do osób "nie chorujących", ale to co mnie zaskoczyło i niesamowicie ucieszyło - to stan "warstwy zewnętrznej" mojego ciała. Od 4 miesięcy mogę poszczycić się cerą bez wyprysków oraz świeżą, świetlistą skórą. Te antyoksydanty naprawdę działają!!! To był prezent trafiony w 10:)

Andrzej T., lat: 53, Tarnów

Efekty rewelacyjne!!! Widoczne na zewnątrz - wygląd skóry, włosów itp. oraz super samopoczucie.

Wzrok - w tej kategorii są 3 opinie

Hanna W., lat: 49, farmaceuta, Łódź

Jestem krótkowidzem. Od 14 roku życia używam okulary a przy komputerze pracuję już nie pamiętam dokładnie jak długo. Mniej więcej w 3-4 tygodniu zażywania preparatu NucleVital®Q10COMPLEX zniknął dyskomfort pieczenia oczu (od środka), pojawiający się często pod koniec dnia (bez zaczerwienienia). Odniosłam wrażenie, że oczy zostały zasilone i nawilżone również od środka. NucleVital®Q10COMPLEX jest doskonałą alternatywą dla tych, którzy przyzwyczaili oczy do używania kropli nawilżających a także nas wszystkich pracujących przy komputerach i pomieszczeniach klimatyzowanych. Dawkowanie NucleVital®Q10COMPLEX: 4 kapsułki/dobę. Okres stosowania 8 tygodni.

Arleta A., lat: 31, Bojadła

Biorę NV od 2 tygodni i poprawiła się moja koncentracja, mniej się męczę przy długotrwałej pracy przy komputerze, bolały mnie oczy po dwóch godzinach i nie mogłam się już skupić - teraz spokojnie pracuję przez cały dzień - 8 godzin lub dłużej. Dawka: 2kaps. / dobę

Krzysztof S., lat: 50, Łódź

Odnoszę wrażenie, że pozytywnie wpływa na wzrok - moje oczy mniej się męczą przy pracy przy komputerze. Preparat kupiłem dla polepszenia samopoczucia oraz wspomożenia układu odpornościowego. Po dłuższym stosowaniu wyrażę moją opinię.

Mięśnie - w tej kategorii są 3 opinie

Dorota W., lat: 44, Konin

Jestem chora na SM. Preparat zaczęłam stosować w celu wzmocnienia i regulacji mięśni. Biorąc go czuję się ogólnie sprawniejsza. Dawka: 3kaps. / dobę

Jacek N., lat: 43, Gdynia

Lepiej śpię i mam lepszą kondycję.

Elżbieta D., lat: 55, Łódź

Już po kilku kapsułkach minął mi ból kolana (nie był zastarzały). Zmniejszył się ból dłoni i nadgarstków (starsza dolegliwość). Nie odczuwam tak bardzo zmęczenia - mimo, iż pracuję w sklepie i po 12 godzin dziennie jestem na nogach (za ladą). Nie "złapałam " przeziębienia.

Energia, Witalność - w tej kategorii jest 71 opinii

Agnieszka S., lat: 34, Środa Wielkopolska

O NucleVital®Q10COMPLEX dowiedziałam się od dentystki, która na jednej z wizyt zauważyła, że choruję na łuszczycę. Poleciła mi te kapsułki ponieważ jej też pomogły. Odkąd je biorę moja skóra nie jest tak wysuszona a zmiany łuszczycowe są o wiele łagodniejsze. Ponadto zauważyłam, że okulary które musiałam nosić cały czas, teraz nie są mi tak bardzo potrzebne bo chyba mi się wzrok polepszył. Polecam go swoim znajomym, bo ja jestem zadowolona. Dawkowanie NucleVital®Q10COMPLEX: 2 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 2 miesiące.

Jolanta S., lat: 75, Bełżyce

Biorę NucleVital®Q10COMPLEX razem z BioMarine®1140. Mam więcej energii, jestem odporna na przeziębienia. Czuję się po prostu zdrowiej. Dziękuję. Dawkowanie NucleVital®Q10COMPLEX:2 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 4 lata.

Jerzy M., lat: 65, Kędzierzyn Koźle

NucleVital®Q10COMPLEX stosuję profilaktycznie dla dalszego zachowania zdrowia i pełnej sprawności jako antidotum na stres, niepełnowartościowe, zatrute jedzenie i powietrze. Mój wygląd zmienił się na korzyść, mam więcej siły i energii (w tym seksualnej). Zniknęły infekcje grypowe.Preparat przyjmuję 1,5 roku 2 kapsułki dziennie i będę stosował nadal. Dawkowanie NucleVital®Q10COMPLEX: 2 kapsułki/dobę. Okres stosowania :1,5 roku.

Dorota R., lat: 43, farmaceuta, Łódź

Zdecydowanie lepsze samopoczucie. Tak przyzwyczaiłam się do przyjmowania NucleVital®Q10COMPLEX, że jak zapomnę to czegoś mi brakuje. Raz wracałam z parkingu do domu. Jestem dużo spokojniejsza - przestałam obgryzać paznokcie. Mam zdecydowanie lepszą wydolność. Na basenie mniej się męczę. No i skóra - nawilżona, jędrna, dużo ładniejsza. Niestety żadnymi bardziej mierzalnymi efektami nie mogę się pochwalić. Nie miałam czasu zmierzyć poziomu cholesterolu. Uważam, że zamierzony cel osiągnęłam - mam więcej siły i energii. Dawkowanie NucleVital®Q10COMPLEX: 4 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 8 tygodni.

Bożena O., lat: 37, farmaceuta, Kowale

Po miesięcznym przyjmowaniu trzech preparatów przestałam odczuwać mdłości, które występowały dość często z powodu przemęczenia. Ponadto mam trochę więcej siły. Po powrocie z pracy mogę bardziej intensywnie spędzać czas z dziećmi. Dziękuję za dotychczasową kurację. Dawkowanie Wielka Trójka: po 2 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 4 tygodnie.
Mam chore migdały (do usunięcia). W związku z tym od dłuższego czasu czułam obrzęk gardła. Pod koniec kuracji poczułam, że jest lepiej. Dyskomfort przy przełykaniu zniknął. Podleczenie ich wiąże ze zwiększeniem odporności. Poza tym moja skóra też wygląda lepiej. Teraz postaram się kontynuować kurację. Moim dzieciom już rozpoczęłam. Dawkowanie Wielka Trójka: po 2 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 8 tygodni.

Bronisława P., lat: 68, Ornontowice

Po około 8 tygodniach zażywania NucleVital®Q10COMPLEX odczułam widoczną poprawę stanu zdrowia, wzrost energii i uregulowało mi się ciśnienie. Będę zażywała ten preparat nadal i polecam go innym. Dawkowanie: 2 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 1 rok

Janina W., lat: 75, Łódź

Ogólnie wzmocnił organizm, lepiej chodzę. Mam cukrzycę i rozrusznik

Grzegorz S., lat: 55, Charsznica

Będę stosował preparat nadal. Zakupiłem ostatnio 2 opakowania, aby stosować w okresie zimowym, bardzo dobrze się po nim czuję, nie choruję a przede wszystkim poprawiły mi się wynik krwi, a stan mojego zdrowia uległ poprawie.

Irena K., lat: 72, Opole

W wieku 72 lat miałam zawyżony cholesterol - 300mg%. Od czasu poleconego przez lekarza NucleVital®Q10COMPLEX - czuję się dobrze, polepszyła mi się pamięć i obecnie cholesterol obniżył mi się do 240mg%.

Anna S., lat: 0, Pruszków

Jestem pielęgniarką, pracuję w systemie zmianowym - dyżury dzienne i nocne. To cudo - NucleVital®Q10COMPLEX dodaje mi energii i witalności. To nie "lipa" to działa!!! Dzięki wszystkim, którzy stworzyli coś co daje namacalne efekty.

Claudia B., lat: 75, Stockholm

Każdy się dziwi dlaczego ja mam taką niezwykle piękną skórę, a mięśnie zrobiły się elastyczne, ustąpiły bóle i opuchlizna stawów, cierpię na łuszczycowe zapalenie stawów. Jestem bardzo zadowolona, obniżyło się ciśnienie

Ewa A., lat: 28, Ładzice

Biorę łącznie z BioMarine i BioCardine. Czuję więcej energii, poprawił się mój wygląd włosów, skóry i paznokci. Okresowe badania lekarskie wyszły bardzo dobrze. Dawka:2 kaps. NV

Zofia G., lat: 54, Blizanów

NucleVital®Q10COMPLEX stosuję od 2 lat, 2 kapsułki dziennie regularnie. Będę stosowała nadal. Zauważyłam lepsze samopoczucie, poprawę stanu skóry, paznokci. Będę stosowała go nadal w pakiecie WTDŚ. Dawka:2 kaps.

Witold S., lat: 63, Pułtusk

Poprzez stałe przyjmowanie 2 kapsułek dziennie wyraźnie poprawiła się odporność organizmu (jesień zima 2012-2013 nie przeziębiam się). Wyraźnie poprawiła się skóra-jej wygląd , nawilżenie. Jestem przekonany iż ustąpiły symptomy zmęczenia, a poprawiła się wydolność energetyczna mojego organizmu. Dawka:2-3 kaps.

Anna G., lat: 60, Częstochowa

Jestem w zdecydowanie lepszej formie mimo aktywnego trybu życia. Nie czuję zmęczenia, nie przeziębiam się, a mój mózg pracuje znacznie lepiej. Zdecydowanie poprawiła się praca serca i wygląg-odmłodniałam-twarz,skóra Dawka:3 kaps.

Witold S., lat: 63, Pułtusk

Poprzez stałe przyjmowanie 2 kapsułek dziennie wyraźnie poprawiła się odporność organizmu (jesień zima 2012-2013 nie przeziębiam się). Wyraźnie poprawiła się skóra-jej wygląd , nawilżenie. Jestem przekonany iż ustąpiły symptomy zmęczenia, a poprawiła się wydolność energetyczna mojego organizmu. brak Dawka:2-3 kaps.

Maria, Jacek H., lat: 54, Kraków

Mniejsze zapotrzebowanie na sen, większa chęć do pracy i planowania rekreacji, większa odporność na zmęczenie i tolerancja wysiłku, poprawa wzroku. Większa energia do ćwiczeń jogi, jazdy na rowerze, ładna skóra, radość życia. Dawka: 2 kaps.

Barbara Z., lat: 32, Toruń

W bardzo stresującym okresie przyjmowałam 3-4 kaps. NucleVital®Q10COMPLEX. Po miesiącu stosowania miałam więcej energii do ponownego wstawania, poprawiła mi się cera. Dawniej była przesuszona-po stosowaniu preparatu wygląda na dobrze nawilżoną. Dawka:3 kaps.

Aneta W., lat: 35, Warszawa

Moje samopoczucie zdecydowanie poprawiło się, m. i. witalność, odporność, profil lipidowy (tj. poziom trójglicerydów ) Mam wrażenie, że jest to pierwszy preparat po którym rzeczywiście czuję się lepiej. Poza tym spodziewam się dobrych efektów w perspektywie czasu, w końcu to bomba antyoksydacyjna :) Dawka:2 kaps. NV

Krystyna Z., lat: 63, Wrocław

Od 10 lat codziennie gimnastykowałam się, ale od kilku miesięcy już po kilku skłonach brakowało mi sił (bijące serce, zmęczenie). Obecnie siły wróciły, jestem pełna energii. Chętnie kupuję NucleVital®Q10COMPLEX i polecam go koleżankom. Dziękuję Dawka: 2 Kaps. NV/dz.

Teresa S., lat: 66, Łódź

Poprawił się wzrok, mniej się męczę, mam bardziej nawilżoną skórę. Zauważyłam,że w czasie brania preparatu zanikło kołatanie serca. Jestem zadowolona,że mój wybór padł na wasz preparat- dziękuję Dawka:1 kaps.

Żaneta K., lat: 44, Szczecin

Mam więcej siły i energii zwłaszcza w okresie zimowym. Czuję się bardziej odporna na wirusy. Wcześniej często chorowałam Dawka:2 kaps

Bogusława S., lat: 55, Puławy

Mam ładną cerę, pełną blasku z dobrym kolorytem. Humor się poprawił, lepsze samopoczucie, lepiej śpię. Poleciłam NucleVital®Q10COMPLEX mojej kosmetyczce. Dawka:1 kaps dziennie

Adam S., lat: 56, Czarnowąsy

Po zastosowaniu preparatu NucleVital®Q10COMPLEX zauważyłem znaczącą poprawę mojego zdrowia. Minęły problemy z krążeniem, wiecznym zmęczeniem i osłabieniem oraz kołatanie serca na tle nerwowym. Polecam go znajomym ,bo mi pomaga Dawka-1kaps.dziennie

Krystyna C., lat: 57, Olkusz

Stosuję NucleVital®Q10COMPLEX od 2 miesięcy. Poprawił się mój nastrój, więcej się uśmiecham. Jestem szybsza i moja skóra jest taka mocniejsza, a włosy grubsze. Polecam Dawka-4 kaps./dz.

Małgorzata R., lat: 84, Trzemieszno

Jestem w trakcie chemioterapii, dotychczas byłam zmęczona, przygaszona, bez życia. W tej chwili czuję się znacznie lepiej, jakby nowe życie wstąpiło we mnie Dawka: 4 kaps./dz.

Piotr F., lat: 63, Rybnik

Zażywając ten preparat czułem się sprawniejszy. Kapsułki te powodowały u mnie przypływ sił, witalnych i nie czułem w ogóle zmęczenia. 2kaps/dziennie

Szczepan W., lat: 56, Wyszków

Jestem bardziej ożywiony, mam więcej siły i energii. Moja skóra wygląda zdrowiej. Dawka:2kaps./dz.

Urszula K., lat: 60, Warszawa

Jestem osobą po 60 roku życia, zaczęłam się bardzo często przeziębiać. Okres jesieni i wiosny to okres kichania i kaszlu, w tym okresie zawsze przybierałam na wadze, potem odchudzanie i osłabianie organizmu. Lekarz zalecił mi ten preparat. Stosuję 2 razy do roku. Dopiero po zużyciu 2 opakowania zaczęłam odczuwać dobro tego preparatu. Byłam sprawniejsza, lepiej się czułam, miałam dużo lepszy wygląd skóry, nawet jesienne depresje miały mniejszy wpływ na mój organizm.Po zużyciu 3 opakowań widziałam i czułam znaczną poprawę. Mniej się przeziębiałam, miałam więcej energii i widziałam poprawę w wyglądzie skóry. Dawka:4kaps./dz.

Sławomir K., lat: 46, Łódź

Uregulowało mi się ciśnienie, mam wrażenie, że lepiej zapamiętuję Dawka:2kaps./dz.

Ewa M., lat: 45, Chełmno

Jestem zachwycona działaniem preparatu. Włosy przestały mi wypadać, mam dużo energii, siły i wigoru. Polecam Dawka:2kaps./dz.

Teresa R., lat: 48, Pionki

Uważam, że preparat ma wpływ na młodość i witalność w moim wieku. Mimo tych lat jestem bardzo energiczna, mam ładną cerę i spowolnił się mój proces starzenia. Wszyscy powinni go stosować gdy chcą wyglądać 10 lat młodziej. Dawka:2kaps./dz.

Wojciech B., lat: 49, łódź

Poprawa samopoczucia, wzrost kondycji fizycznej i psychicznej, wzrost odporności na przeziębienia. Dawka:2kaps./dz.

Katarzyna W., lat: 45, Podłęże

Po około 2 miesiącach od rozpoczęcia stosowania preparatu NV zauważyłam lepszą sprawność całego organizmu, mniej zapadam na infekcje, mam więcej energii. Polecam każdemu. Dawka: 2 kaps./dobę

Henryka D., lat: 61, Chełmiec

Bardzo wypadały mi wlosy-zaczynają odrastać, przestały rozdwajać się paznokcie i dużo szybciej rosną, skóra nie jest tak wysuszona, używam mniej kremów, zmniejszyłam stosowaną dawkę tabletek na ciśnienie o połowę, poprawiła się kondycja mojego serca- nie męczę się chodząc po schodach, poprawiła się ostrość widzenia. Dawka: 2 kaps/dz.

Henryka D., lat: 61, Chełmiec

Bardzo wypadały mi wlosy-zaczynają odrastać, przestały rozdwajać się paznokcie i dużo szybciej rosną, skóra nie jest tak wysuszona, używam mniej kremów, zmniejszyłam stosowaną dawkę tabletek na ciśnienie o połowę, poprawiła się kondycja mojego serca- nie męczę się chodząc po schodach, poprawiła się ostrość widzenia. Dawka: 2 kaps/dz.

Beata G., lat: 45, Warszawa

Jestem na surowej diecie. Stosując NucleVital®Q10COMPLEX mam wrażenie,że skóra nie wiotczeje,a ja nadal mam dużo siły.Spodziewałam się, że na diecie będę osłabiona. Dawka: 2 kaps./dz.

Klaudia S., lat: 41, Czarnowąsy

Po kuracji NV poczułam przypływ pozytywnej energii, więcej chęci do wykonywania codziennych obowiązków, które wcześniej mnie męczyły. Ponadto jestem bardziej zrelaksowana, mam spokojny sen ! To był zdrowy wybór, a koleżanki również rozpoczęły kurację NV. Dawka: 2kaps. / dobę

Ewa W., lat: 75, Tarnów

Po przebytym niegroźnym zawale serca czułam się bardzo osłabiona. Nawet najmniejszy wysiłek powodował kołatanie serca, drżenie kończyn. Kardiolog zasugerował NV jako uzupełnienie leczenia. Po pierwszych dwóch opakowaniach nie czułam specjalnej poprawy. Zużyłam 4 opakowania i obecnie jestem pełna energii i sił. Zażywałam tylko po 1 kapsułce dziennie ze względów oszczędnościowych. Dawka: 1 kaps./dobę

Bagumiła G., lat: 52, Starogard Gd.

Więcej sił, chęci do życia. Przestałam się męczyć przy dłuższych spacerach. Czuję się wspaniale biorąc ten specyfik. Dawka: 2kaps. / dobę

Wiesław D., lat: 53, Kurów

Poprawił ogólne samopoczucie i wywołał pozytywną energię. Sprawił prawidłową wydajność organizmu i dobry stan zdrowia. Dodatkowo przypuszczam,że to NV spowodował wchłonienie się torbieli, które miałem od około 10 lat na lewym nadgarstku ręki. Dawka: 2kaps. / dobę

Maciej L., lat: 60, Katowice

Choruję na marskość wątroby z powodu HCV i związane z tym powikłania. Stosowanie preparatu poprawiło bardzo obraz krwi OB., ciśnienie, fosfataze alkaliczną, gamma GT, AST, ALT no i czuję się bardzo dobrze. Polecam bardzo. Dawka: 2kaps. / dobę

Agnieszka K., lat: 34, Tarnów

Preparat poprawił mi skórę, przestałam się szybko męczyć i pocić, nie mam już problemów z sercem. Mam więcej energii do życia. Dawka: 2 kaps. / dobę

Halina S., lat: 56, Waganiec

Obniża mi ciśnienie, które miałam 200/110/90 obecnie mam 122/78/77 i tak się trzyma. Zauważyłam lepszą przemianę materii. Nie stosuję już herbatek ziołowych przeczyszczających. Lepsze mam oddychanie. Po prostu czuję się lepiej. Preparaty są drogie, ale warto - trzeba ich używać. Ogólnie jestem zadowolona. Dawka: 4kaps. / dobę

Natalia B., lat: 55, Dąbrowa Sarnowska

Preparat bardzo korzystnie wpłynął na wygląd włosów, paznokci, cery. Również lepsze samopoczucie, lepszy sen. Uważam, że godny jest polecenia innym osobom do stosowania. Dawka: 2kaps. / dobę

Jadwiga M., lat: 62, Kędzierzyn Koźle

Jestem zachwycona działaniem preparatu NV, wcześniej tzn. od 5 lat stosuję też BM570, gdy zachorowałam na raka piersi i pomimo przebytej chemii nie choruję i wierzę, że te preparaty dały mi dużą odporność. Dawka; 2kaps. / dobę

Katarzyna J., lat: 43, Słupno

Preparat przede wszystkim wzmocnił moje serce. Sprawił, że pracuje wolniej i spokojnie. Mimo kontaktu z grypą, nie zachorowałam. Mogłam spokojnie zająć się zakatarzonymi dziećmi i pomóc rodzicom. Stosuję go nadal ! Dawka: 2 kaps.NV/dobę

Sabina A., lat: 61, Ruda Śląska

Dzięki stosowaniu NucleVital®Q10COMPLEX ominęło mnie przeziębienie czy grypa. W ponure zimowe dni miałam ochotę do pracy umysłowej i fizycznej. Słyszałam od przyjaciół - ,, jak ci się chce ''. Dawka: 2kaps. / dobę

Luiza W., lat: 37, Rzeszów

Organizm nie poddawał się grypie, ani tym podobnym chorobom. Wzmocniły się paznokcie, włosy jakby mniej wypadają. Ogólnie lepsze samopoczucie. Dawka: 2kaps. / dobę

Paweł C., lat: 43, Dąbrowa Tarnowska

Zwiększył odporność i witalność. Pomaga w koncentracji i zmniejsza stresy. Warunek konieczny skuteczność, co zauważyłem na własnym przykładzie - regularność przyjmowania wspomagająco z BioCardine. Dawka: 1kaps. / dobę

Wanda B., lat: 66, Starogard Gdański

nv to doskonały suplement, który codziennie używam (dwie kapsułki). Poprawiła się moja kondycja, szybkość decyzji i działania. Minęła depresja i przemęczenie związane z chorobą ( wyczerpanie ). Czuję, że podarowane zostało mi nowe życie. Dziękuję!!! Dawka: 2kaps. / dobę

Beata J., lat: 35, Bielsko - Biała

Wpływ był super. Czuję się idealnie. Poprawa wyglądu włosów, paznokci, super samopoczucie. Duża dawka wigoru. Dawka: 2kaps./ dobę

Maria, lat: 58, Żwików

NucleVital®Q10COMPLEX znacznie poprawił mój stan zdrowia. Korzystnie wpłynął na moje samopoczucie, przywrócił mi siły, chęć i radość życia, prawidłowe ciśnienie krwi, energię, dużą odporność na stres, zmniejszył depresję i zmęczenie, mam bardzo delikatną i młodszą cerę (ubyło mi lat).

Janina B., lat: 55, Ciechanowiec

Po dwóch tygodniach stosowania jakbym na nowo narodziła się, wstaję rano wypoczęta, mogę swobodnie poruszać się, zasypiam bez problemu, a najważniejszą sprawą jest to, że zniknęły dolegliwości związane z kręgosłupem teraz jestem bardziej energiczna i silniejsza. Dawka: 1kaps. / 5 miesięcy

Małgorzata L., lat: 51, Zielona Góra

Stosuję preparaty BioMarine, BioCardine oraz NucleVital®Q10COMPLEX i zauważam większą moją odporność na przeziębienia, zmęczenie oraz stres. Polecam koleżankom i znajomym.:)

Ewa B., lat: 53, Łosiów

Od kiedy stosuję NucleVital®Q10COMPLEX czuję się zdrowsza, mam niższe ciśnienie i lepszą cerę.

Grażyna P., lat: 52, Bochnia

Zdrowsza - promienna twarz - dobry humor. Dużo wigoru - spadek wagi.

Edyta J., lat: 64, Świetochłowice

Moja skóra stała się jędrna, trwała opalenizna, zmarszczki są mniejsze. Mam więcej energii do działania i czuję się przez to młodsza.

Zdzisław Z., lat: 74, Lubin

Spożywanie preparatu poprawiło wzrok, pracę mózgu, zwiększyło energię i witalność. Takich mariaży z ekspertami więcej. Jednym słowem majstersztyk. Tak trzymać! Prawdziwie serdecznie wszystkich pozdrawiam.

Danuta S., lat: 48, Stara Kiszewa

NucleVital®Q10COMPLEX stosuję razem z BioMarine, najczęściej wiosną i na jesieni, aby poprawić sobie odporność i koncentrację uwagi. Po NucleVital®Q10COMPLEX mam ładniejszą cerę, moja skóra nie jest tak sucha. Mniej choruję, nie muszę szczepić się. Jestem silniejsza psychicznie i fizycznie. Moja astma jest mniej dokuczliwa.

Grażyna C., lat: 45, Gorzyce

Poprawa kondycji ogólnej, skóry. Wzrost witalności, odporności na przeziębienia.

Grażyna K., lat: 58, Radom

Generalnie nie łapię infekcji, lecz żyję w ciągłym stresie, mam chorobę niedokrwienną serca, wypadają mi włosy, często ulegam kontuzjom. W trakcie zażywania preparatu poprawiła się moja kondycja ogólna - wzrok, wygląd skóry, praca serca, nie miewam ataków migreny. Czuję się doskonale i chce mi się żyć.

Eugeniusz O., lat: 74, Rybnik

Serce pracuje lepiej - po zawale. Układ kostny przestał boleć. Skóra człowieka zmienia się. Preparat bardzo dobry na mięśnie.

Ewa O., lat: 58, Łódź

Nie męczę się tak jak dawniej, czuję się silniejsza, poza tym, że poprawiła mi się cera choruję na zwyrodnienie wielostawowe - przyjmując preparat czuję się o wiele sprawniejsza.

Barbara T., lat: 52, Tarnów

Po pewnym czasie stosowania widać wyraźną poprawę na cały organizm. Poprawiła się cera oraz samopoczucie, minęło zmęczenie i przybyło sił.

Tomasz M., lat: 53, Inowrocław

Wzrost witalności, odporności na przeziębienie, siły mięśniowej, lepsza wydolność naczyniowa.

Michał M., lat: 33, Warszawa

Lepsze trawienie i apetyt. Uczucie zwiększenia spokoju i witalności.

Piotr D., lat: 25, Warszawa

Poprawił samopoczucie i dodał energię. Wzmocnił odporność na przeziębienia i stres.

Krzysztof G., lat: 55, Warszawa

Schudłem 8 kg, ciśnienie tętnicze wróciło do normy, brak jakichkolwiek zachorowań na grypę.

Elżbieta B., lat: 63, Tarnów

Powyższy preparat korzystnie wpłynął na mój stan zdrowia. Zwiększyła się moja odporność, unormowało mi się ciśnienie krwi, cofnęła się duszność spowodowana astmą. Obecnie nie biorę żadnych lekarstw na astmę a stany przeziębieniowe nie dokuczają jak to było wcześniej. Bardzo dziękuję za ten lek.

Roman G., lat: 44, Szczecin

Znajomi mówią, że wyglądam na 30 lat oraz czemu nie mam siwych włosów. Generalnie NucleVital®Q10COMPLEX dodaje mi sił, czuję się mocniejszy, szybciej mija zmęczenie zwłaszcza w czasie intensywnego wysiłku (psychofizycznego)w ciągu dnia. Wzmacnia mnie,pomaga mi szybciej się uspokoić. Dawka:2-3 kaps. dziennie

Chroniona europejskim patentem, kompozycja koenzymu Q10 i karatenoidów.

naturalnych substancji budulcowych, genetycznie i fizjologicznie niezbędnych systemom ochrony DNA Organizmu Człowieka.

Wiedza o genetycznych i fizjologicznych potrzebach organizmu człowieka stale się rozwija, w czym badania naukowe firmy MARINEX mają znaczący wkład. Nasze produkty tworzymy z naturalnych źródeł nie modyfikując ich by nie zakłócić zgodności biologicznej z Organizmem Człowieka.

Właściwy skład produktu odżywczego to podstawa ale nie wystarczy do wytworzenia przez organizm poważnych efektów. Niezbędna jest również dawka, ustalana na podstawie badań naukowych u ludzi.

2 kapsułki NucleVital®Q10COMPLEX zawierają:

100 mg

koenzym Q10

Dodaje energii. Przeciwutleniacz chroniący komórki.

15 mg

likopen

Maksymalna ochrona komórek.

10 mg

luteina

Przeciwutleniacz chroniący oczy. Zwiększa nawilżenie skóry.

5 mg

astaksantyna

Chroni mięśnie, przyspiesza ich regeneracja.

2 mg

zeaksantyna

Przeciwutleniacz chroniący oczy. Zwiększa nawilżenie skóry.

240 mg

WKT* EPA + DHA omega-3

Zdrowe serce, sprawny umysł.

216 µg

witamina A (retinol)

Lepsza odnowa organizmu.

25 µg (1000 IU)

witamina D3

Silna odporność, zdrowe kości.

100 mg

witamina C

Lepsza odnowa organizmu.

110 µg

selen

Stabilność błon komórkowych.

* Biologiczne WKT OMEGA-3, wit A i D3 w postaci naturalnego, niewzbogacanego oleju z wątroby dorszy alaskańskich, ** RWS – referencyjna wartość spożycia, *** D.B.N.R. - Dział Badań, Nauki i Rozwoju

Kiedy stosować NucleVital®Q10COMPLEX?

Skuteczna ochrona i regeneracja DNA, wytwarzana przez Organizm Człowieka, prowadzi do:

 • optymalizacji budowy i działania:
  • szpiku kostnego i komórek macierzystych,
  • mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych,
  • oczu,
  • skóry.
 • maksymalizacji procesów regeneracyjnych,
 • minimalizacji skutków ubocznych stresu psychicznego i fizycznego,
 • optymalizacji powstawania i wykorzystania energii produkowanej przez organizm

Bezpłatne Konsultacje.

Nasi specjalisci genetycznego i fizjologicznego żywienia pomogą uruchomić siły Twojego Organizmu, i uzyskać takie efekty jakie wykazały przeprowadzone przez nas badania naukowe u ludzi. Skontaktuj się z nami, a otrzymasz plan dawkowania NucleVital®Q10complex oraz zalecenia żywieniowe.

Fizjolog, dr n. biol. Joanna Zielińska - Tomaszewska

Farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska, dr n. biol. Barbara Bukowska

Fizjolog, licencjonowany dietetyk mgr Konrad Tomaszewski

Prosimy o kontakt od pon. do pt. w godz. 07:00-14:00.

tel. +42 680 03 33, +48 600 102 012, +48 602 785 558, dzial.naukowy@marinex.com.pl

Zaufanie do nas zbudowaliśmy badaniami genetycznymi i fizjologicznymi u ludzi.

Suplementacja witaminy D2 powoduje obniżenie stężenia witaminy D3 we krwi! - Norwescy badacze odkryli ten zaskakujący fakt. Zaobserwowali oni, że u pacjentów otrzymujących 2000 j.m. witaminy D2 (forma pochodzenia roślinnego) dziennie stężenie aktywnej formy witaminy D (tj. witaminy D3) we krwi spadło o ponad 50% w ciągu ośmiu tygodni! Suplementacja nnkt EPA i DHA Omega-3 razem z witaminami C i E skuteczna w zapobieganiu pooperacyjnego migotania przedsionków. - Migotanie przedsionków jest poważnym i nabierającym dużego znaczenia epidemiologicznego zaburzeniem rytmu serca, które odpowiedzialne jest za znaczną śmiertelność w populacji. Niedobory witaminy D3 nawet o 56% zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z poruszaniem się w starszym wieku. - Niedobór witaminy D3 w organizmie może powodować ograniczenia fizyczne w chodzeniu po schodach jak i w ubieraniu się, podaje nowe badanie holenderskie. 300 mg koenzymu Q10 obniża o 50% chorobowość i śmiertelność w przewlekłej niewydolności serca. Wyniki z badań Q-SYMBIO. - Dysfunkcja bioenergetyczna i przede wszystkim niedobór energii mięśnia sercowego może być dominantą niewydolności mięśnia sercowego. Dlatego w ostatnich badaniach opisanych w European Journal of Heart Failure skierowano uwagę na wsparcie metabolizmu... 200mg koenzymu Q10 i 200mikrogram selenu o 53% obniżyło śmiertelność z przyczyn kardiologicznych u 126 osób. Wyniki z badania KISEL. - Regularne przyjmowanie odpowiednich ilości tych dwóch ważnych dla zdrowia substancji pozwala obniżyć ryzyko śmierci z przyczyn kardiologicznych o 53%. Witamina D3 reguluje aktywność ponad 1000 naszych genów budując od podstaw zdrowie organizmu. - Witamina D3 dostarczana codziennie w odpowiedniej ilości w korzystny sposób reguluje aktywność naszych genów zaangażowanych m.in. w funkcjonowanie układu odpornościowego czy tez działanie mechanizmów przeciwzapalnych. Zimą wzmocnij odporność przyjmując 2000IU witaminy D3. - Badania wskazują, że nawet 70 % Europejczyków (głównie państw Europy północnej i środkowo- wschodniej) cierpi na znaczne niedobory witaminy D3. Jedyną szansą uzupełnienia tych niedoborów jest przyjmowanie suplementów diety dostarczających odpowiednie ilości tej witaminy. Naukowcy alarmują! Potrzebujemy minimum 2000IU witaminy D3! - Naukowcy wyliczyli, że aby uzupełnić niedobory witaminy D3, które bardzo powszechnie występują u prawie każdej osoby należy przyjmować codzienne co najmniej 2000 IU witaminy D3. Wysoki poziom witaminy D3 w surowicy zmniejsza ryzyko chorób kardiologicznych o 81% a chorób nowotworowych o 61%. - Poznaj właściwości jednej z najważniejszych witamin organizmu - WITAMINY D3. Zapoznaj się z badaniami prezentującymi ogromny potencjał zdrowotny organizmu, która ujawnia się pod wpływem dostarczania właściwych ilości tej substancji budulcowej. EPA i DHA omega-3 i koenzym Q10 są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania prostaty - zmniejszają poziom antygenu PSA. - Kwasy tłuszczowe EPA + DHA omega-3 oraz koenzym Q10 przyjmowane w odpowiednich ilościach korzystnie wpływają na funkcjonowanie prostaty zmniejszając tym samym ryzyko rozwoju zmian nowotworowych. Witamina D3 istotny składnik organizmu zmniejszający ryzyko chorób kardiologicznych nawet o 81%. - Utrzymanie odpowiedniego poziomu witaminy D3 w organizmie jest niezwykle ważne dla zmniejszenia ryzyka poważnych schorzeń kardiologicznych. Likopen, luteina i zeaksantyna 3-krotnie zwiększają przyswajanie żelaza. - Spożywanie naturalnych przeciwutleniaczy takich jak likopen, luteina i zeaksantyna, zwiększa prawie 3 krotnie ilość żelaza przyswajanego z naszego codziennego pożywienia. 2000 IU witaminy D3 o 61% zwiększa szanse na dłuższe życie. - Zapewniając organizmowi należytą podaż witaminy D3 ( min 1000-2000IU dziennie) można wydłużyć życie u chorych z chorobami układu krążenia nawet o 61%. Dieta Śródziemnomorsko-Azjatycka - naukowo udowodniona droga do zdrowego, szczęśliwego i długiego życia. - Ponad 50-letnie badania pokazują, że dieta oraz styl życia śródziemnomorski i azjatycki są podstawą dobrego zdrowia i samopoczucia mieszkańców tych regionów świata. 2g kwasów EPA i DHA omega-3 codziennie chronią mózg przed starzeniem. - Zgodnie z najnowszymi badaniami, regularne spożywanie właściwych ilości kwasów tłuszczowych EPA + DHA omega-3 ( 2 gramy dziennie) wpływa na zmniejszenie tempa starzenia się mózgu i jego sprawniejsze funkcjonowanie w późniejszym wieku. 12 mg astaksantyny codziennie chroni mózg i poprawia jego funkcje. - Astaksantyna ? naturalny przeciwutleniacz, regularnie stosowana w ilości 12 mg dziennie poprawia prace mózgu w wielu obszarach: szybkość reakcji (+18%), podzielność uwagi (+17%), funkcjonowanie pamięci krótkotrwałej (+15%) oraz długotrwałej (+10%). Wzrost poziomu witaminy D3 w organizmie do min.45ng/ml, może zredukować śmiertelność o 17% oraz o 2 lata wydłużyć życie! - Wyniki opracowania naukowców z San Francisco pokazują, że jeśli udało by się poprzez suplementację diety witaminą D3 podnieść jej poziom w naszych organizmach z obecnego: 22 ng/ml do satysfakcjonującego 45 ng/ml to spowodowało by to redukcję całkowitej śmiertelności.. Dlaczego w trakcie terapii statynami powinniśmy spożywać minimum 100mg koenzymu Q10 ? - Statyny blokują syntezę naszego naturalnego koenzymu Q10, dlatego aby uniknąć poważnych konsekwencji niedoboru tez ważnej dla organizmu substancji, należy w trakcie terapii statynami stosować suplementację diety koenzymem Q10 w dawce co najmniej 100 mg. 2g EPA i DHA omega-3 dziennie regeneruje system nerwowy i zapobiega przed jego zniszczeniem. - Najnowsze odkrycie naukowców pokazuje, że dieta bogata w kwasy tłuszczowe EPA + DHA omega-3 może umożliwiać regenerację nerwów u osób po incydentach neurologicznych. Podczas ciąży należy przyjmować 4000IU witaminy D3 dziennie. - Najnowsze zalecenia naukowców z Uniwersytetu w Charlston , pokazują że skuteczna dawka witaminy D3 przyjmowana podczas ciąży powinna wynosić nie jak do tej pory zalecano 400 IU ale nawet 4000 IU dziennie. 100mg koenzymu Q10 zwiększa o 75% wydzielanie śliny u osób cierpiących na syndrom suchości w ustach. - Przyjmowanie naturalnego koenzymu Q10 w dawce 100 mg dziennie pomaga znacząco w walce z syndromem ?suchości w ustach? zwiększając o ponad 75 % intensywność procesu produkcji i wydzielania śliny. 2000IU witaminy D3 chroni układ moczowy przed inwazją chorobotwórczych drobnoustrojów. - Najnowsze Badanie Szwedzkich naukowców udowadnia, że regularne przyjmowanie przez kobiety 2000 IU witaminy D3 dziennie wywołuje w układzie moczowym wzmożoną produkcję naturalnych białek przeciwbakteryjnych, tym samym chroniąc go przed 30mg likopenu codziennie spowalnia proces osteoporozy kości o 15%. - Wyniki badań naukowców z uniwersytetu w Toronto wskazują, że dzięki codziennej suplementacji diety likopenem w ilości 30 mg możliwe jest spowolnienie intensywności procesu demineralizacji kości nawet o 15 %. 40mg astaksantyny codziennie o 45% łagodzi objawy choroby refluksowej. - Astaksantyna ? jeden z najsilniejszych znanych człowiekowi antyoksydantów, przyjmowana regularnie w dawce 40 mg, działa przyczynowo i obniża aż o 45 % objawy dolegliwości związanych z refluksem żołądkowo-przełykowym. 3.3g kwasów omega-3 o 60% zwiększa proces tworzenia białek budujących nasze mięśnie. - Jak wykazały badania suplementacja diety kwasami tłuszczowymi EPA + DHA omega-3 w ilości 3,3 grama dziennie wpływa korzystnie na proces odbudowy białek mięśniowych, przyczyniając się istotnie do poprawy zdrowia i jakości życia szczególnie w przypadku osób w podeszłym wieku, mających problemy z poruszaniem. 16mg likopenu zwiększa o 56% odporność skóry przed niekorzystnym działaniem promieni UV. - Przyjmując codziennie dawkę likopenu - naturalnego przeciwutleniacza ? budujemy w naszej skórze filtr przeciwsłoneczny chroniący nas przez niekorzystnym wpływem promieniowania UV. 800mg DHA omega-3 zwiększa o 60% wbudowywanie się 12mg luteiny w plamkę żółtą oka przez co skutecznie wzmacnia ochronę oczu. - Badanie kliniczne przeprowadzone przez naukowców z Bostonu udowadnia, że najlepszym sposobem dbania o ochronę wzroku jest jednoczesne przyjmowanie luteiny i kwasów omega-3. 12 - 18mg astaksantyny codziennie obniża trójglicerydy o 25%, podnosi HDL o 15%, podnosi adiponektynę o 20%. - Astaksantyna ? naturalny przeciwutleniacz z grupy karotenoidów, zażywana regularnie pozwala obniżyć poziom trójglicerydów o 25 % i podnieść poziom dobrego cholesterolu o 15 %. Dieta śródziemnomorska i oleje rybie ratują życie w walce z chorobami nowotworowymi. - Naukowcy opisują przypadek 78 letniego człowieka ze złośliwym nowotworem płuc u którego regularne przyjmowanie 15 g kwasów tłuszczowych EPA + DHA dziennie przez 3 lata, spowodowało całkowity zanik guzów w obydwu płucach.